Duyên dáng với áo dài thướt tha

0
2389 lượt xem


Gửi bởi :
Ngày đăng : 2013-05-20 11:25:08

Album chụp áo dài tại Phú Mỹ Hưng

Áo dài: Nara

Photographer: Vì Phái Đẹp

 • Duyên dáng với áo dài thướt tha
 • Duyên dáng với áo dài thướt tha

 • Duyên dáng với áo dài thướt tha
 • Duyên dáng với áo dài thướt tha

 • Duyên dáng với áo dài thướt tha
 • Duyên dáng với áo dài thướt tha

 • Duyên dáng với áo dài thướt tha
 • Duyên dáng với áo dài thướt tha

 • Duyên dáng với áo dài thướt tha
 • Duyên dáng với áo dài thướt tha

 • Duyên dáng với áo dài thướt tha
 • Duyên dáng với áo dài thướt tha

 • Duyên dáng với áo dài thướt tha
 • Duyên dáng với áo dài thướt tha


Hot!